Flytec 4010 használati útmutató

Flytec 4010
Használati útmutató

Fordította: ?

Készülék áttekintés

1. ki/be kapcsoló
2. analóg varió sáv kijelző
3. digitális varió kijelző
4. üzemmód kijelző
5. sebesség/idő/memória kijelző
6. magasságmérő és stopper kijelző
7. kezelőgombok
8. sebesség érzékelő csatlakozó hüvelye
9. PC és printer interface

Billentyűzet

1. start-stop-törlés
2. ALT2 nullázás
3. varió-emelkedés
4. varió-süllyedés
5. ALT1-ALT2-stopper
6. sebesség-idő-memória

A működés

A Flytec-nek az a filozófiája, hogy mindent a lehető legegyszerűbben kell megalkotni. Ezért minden billentyű csak egy funkciót lát el, azaz egy funkció jelezhető ki, és kapcsolható ki vagy be minden egyes gombbal. Hogy módosíts egy funkciót, meg kell nyomnod és nyomva kell tartanod a kívánt gombot. A beállítás módosítása a SET felvillanása után lehetséges az 1 és 2 gombokkal. A készülék három működési móddal rendelkezik:
-normál működés
-állítás
-alakítás

Normál mód
Az műszer normál működési módban folyamatosan jelzi a magasságot, az emelkedést és az időt.

Állítási mód
Állítási módban az egyes kijelzők értékei változtathatóak. (Pl.:ALT1 és ALT2 magasság)
A belépés állítási módba az adott funkció gomb lenyomásával és annak kb. 4 másodpercig tartó nyomva tartásával történik. Mihelyt a SET feltűnik a kijelzőn, állítási módban vagyunk. A villogás kezdetekor a kívánt érték beállítható. A működési módba való visszatéréshez röviden meg kell nyomni a megfelelő funkció gombot.
Ha az állítási módban 15 másodpercen belül nincs változás, a műszer visszatér a működési módba.

Alakítási mód
Az alakítási mód lehetővé teszi, hogy az eszköz beállításait a kívánságaidnak megfelelően alakítsd. Az alakítási módban a különféle szinteken beállíthatod az adott kijelző vagy funkció paramétereit. Ezek lehetnek: mértékegységek vagy speciális funkciók. A különféle állítások pontos leírása az egyéni funkciók leírásánál található.
Az “OPTION” gombok egyidejű lenyomásával léphetsz át állítási módból alakítási módba (1. ábra).
Ha az eszköz alakítási módban van, az OPTION (választás) jelző felvillan a kijelzőben. Alakítás módban az adott billentyű rövid lenyomásával léphetsz a következő szintre. A szint száma a digitál varió kijelzőn jelenik meg. Ha 15 másodpercen belül nincs változás, az eszköz visszatér működési módba.
Ha saját kezűleg akarunk visszatérni a működési módba, újra le kell nyomni egyidejűleg a két választási gombot (1. ábra).
A FlyChart 4.0 PC software segítségével minden állítás és alakítás kényelmesen véghez vihető és továbbítható a műszerre PC interface-n keresztül.

1. ábra

Üzembehelyezés

A műszert a ki/be kapcsolóval lehet bekapcsolni. A bekapcsoláskor a gép először végrehajtja az öntesztelést, és belép normál működési módba. Bekapcsoláskor a beállítások megfelelnek a legutolsó kikapcsoláskor érvényben lévőknek.
Közvetlenül a bekapcsolás után a varió sáv kijelzőn az elemek körülbelüli töltési állapotát láthatjuk. Ha kijelző kb. 50%-ot mutat a teljes kijelzőn a zöld sávban, akkor az elem még félig jó. Ha a kijelző a piros sávban van, az elemet ki kell cserélni. Ha az elemek repülés alatt merülnek le, a PO röviden felvillan a digitál varió kijelzőn, és ezzel egy időben az elemek töltési állapota sáv kijelzőn.
Az alkáli elemek a műszer 160 órás üzemeltetésére alkalmasak. Újratölthető elemeket is alkalmazhatunk, bár ezekkel a működési idő lényegesen rövidebb (a teljes működési idő kb. 40-50 óra).
Az alkáli elemeket is többször újra lehet tölteni megfelelő töltőberendezéssel (nem gyors töltéssel).

A magasságmérő

Általános megjegyzések
Hogyan működik a magasságmérő?

A magasságmérő valójában egy légnyomásmérő, mert nem a közvetlen magasságot, hanem a légnyomást méri. A magasságot a légnyomásból számolja. Az abszolút magasság számolása végett (nemzetközi megegyezés szerint) a nyomás a tengerszinten 1013 hPa, ez a nullpont nyomás.
Miért változik a nyomás a magassággal? A levegő nyomását a Földön a légköri levegő súlya idézi elő.
Ezért csökken a levegő nyomása a magassággal – mivel egyre kevesebb levegő van a fejed felett! 500 méterrel a tengerszint felett a levegő nyomása 8 méterenként 1 mbar-ral változik.
A gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű, mert más tényezők is hatást gyakorolnak a levegő nyomására. A nyomás függ a hőmérséklettől és természetesen az időjárástól is. Egy stabil napon, a hőmérséklet által okozott légnyomás változás 1mbar is lehet, ez 10 méteres magasság-változásnak felel meg. Az időjárástól függően a tengerszintre számított légnyomás (QNH) 950-1050 mbar között lehet. Azért, hogy kiküszöböljük az időjárás befolyását, a magasságmérőt folyamatosan újra kell kalibrálni. Ez azt jelenti, hogy egy ismert magasságon kell a magasságmérő kijelzőjén a tényleges értéket beállítanunk. (A tuti tudottat be kell állítani a kijelzőn).
Amikor az időjárás gyorsan változik (pl. hideg frontok) a légnyomás egy nap alatt 5mbar-ral is változhat. Ez 40 méteres magasságváltozásnak felel meg.
A magasságmérő kalibrációjának másik módszere az aktuális QNH beírás. Mi is az a QNH? Egy repülési körben egy általános közös kezdőpontra van szükség, hogy azonos magasságon minden repülőgép ugyanazt az értéket mérje a magasságmérőjén. Ezt a közös alapot nevezik QNH-nak.
A QNH a tengerszintre számított légnyomás hPa-ban (1hPa=1mbar). Naponta többször újra megállapítják és a repülési időjárás-jelentésben vagy a repülőtérről rádión keresztül megkapható.

Magasságmérő1 ( ALT1)
A magasságmérő1, ALT1 az abszolút magasságot, azaz a tengerszint feletti magasságot mutatja.
Az 5 funkció gombhoz a magasságmérő1, a magasságmérő2 és a stopperóra van hozzá-rendelve.
A gombot megnyomva és 4 másodpercen keresztül nyomva tartva tudsz az állítási módba belépni.

Magasságmérő1 – állítási mód
Amint már említettük, az abszolút magasság az állítási módban állítható. A magasság és a QNH egyszerre villog a kijelzőn. Az 1 és 2 gombokkal egyidejűleg állíthatod a magasságot és a QNH-t. Ha nem tudod, milyen magasságon vagy éppen, állíthatod a magasságot a QNH használatával is, de ez a módszer nem olyan pontos, mint a közvetlen magasságállítás. A QNH -nak 1mbar-os felbontása van, amely közelítőleg 8 méteres magasságnak felel meg (1mbar:8 méter), a magasság pedig közvetlen 1 méteres pontossággal állítható. Az 1 és 2 gombok egyidejű megnyomásával az állítási módból a alakítási módba kerülhetsz.

Magasságmérő1 – alakítási mód
Alakítási módban az első szinten az ALT1 mértékegységét (méter vagy láb), a második szinten a QNH mértékegységét (hPa vagy Hgmm) állíthatod. A kijelzőn fel fog villanni az a tárgyra vonatkozó egység, amit választottál.
A harmadik szinten a nyomásérzékelő korrigálható (+-50hPa). Ha úgy találod, hogy a kijelzett QNH érték egy ismert magasságon nagy mértékben eltér a helyi meteorológiai állomás QNH értékétől, kijavíthatod ezt az eltérést az eltérés beírása által a különböző előképzőkkel (a +- egy prefix) Pl.: ha a műszered által kijelzett QNH 20 hPa-lal magasabb, -20-at kell ide beírnod, hogy javítsd ezt az eltérést. Az eltérést a nyomásérzékelő és stabilizátor 2-3 év utáni elöregedése okozza.

Figyelem!!!
Helytelen korrigálás hibás magasság leolvasást fog eredményezni. Soha ne változtassuk meg a magasságmérő alapbeállítását, hacsak nincs jó okunk rá.

Magasságmérő2 (ALT2)
A magasságmérő2 abszolút magasságmérőként vagy relatív magasságmérőként használható.
Abszolút magasságmérőként pontosan úgy funkcionál, mint a magasságmérő1. A magasságmérő2 pl. mutathatja a magasságot lábban míg a magasságmérő1 méterben.
A relatív magasságmérő jelezheti az aktuális magasságot egy pontra vonatkozóan. Ez a hivatkozási pont 0-ra állítható a működési módban a 2 gomb használatával vagy állítási módban az 1 és 2 gombok használatával. A relatív magasságmérő így arra is használható, hogy egy adott területen szintkülönbséget mérjünk. A 2 gomb nyomásával az adott ponton ALT2 nulla lesz a célhoz viszonyítva.

Magasságmérő2 – állítási mód
A magasságot az állítási módban ugyanúgy állíthatjuk, mint a magasságmérő1-nél. Ha a magasságmérő2-t abszolút magasságmérőként használod, a magasságmérő 1-gyel szinkronban működik. Minden változtatás a magasságmérő1 kijelzésében megjelenik a magasságmérő2 kijelzésében is, és viszont.

Magasságmérő2 – alakítási mód
Alakítási módban az első szinten a mértékegységet választhatod ki, mint a magasságmérő 1-nél. Az egységet az 1 vagy a 2 gomb lenyomásával állíthatod.
Nyomd az 5 gombot, hogy belépj a választási mód második szintjére. Ezen a szinten kiválaszthatod a magasságmérő2 működési módját. A magasságmérő2 abszolút magasságot mér, ha a ALT1 és ALT2 egyszerre villog a kijelzőn. A magasságmérő2 relatív magasságot mér, ha csak az ALT2 jelző villog.
Az alakítási módból a működési módba 15 másodperc várakozás után térhetsz vissza, vagy ha újra megnyomod egyidejűleg az OPTION-nel jelzett két gombot.

Varió

Varió hangszintek
Két hangszint állítható, vagy a hangrendszer teljesen kikapcsolható a 3 gomb ismételt lenyomásával. A 3 gomb nyomva tartásával az adott hangszín kipróbálható.

Analóg varió sáv kijelző
A varió sáv kijelző +-8m/s határok között 0.2 fokbeosztású skálával rendelkezik. 4m/s-ig a sáv kijelző megtöltődik. Ha az emelkedés nagyobb mint 4m/s, invertálva, azaz a 0 feletti üres cellákkal jelzi a műszer.
A sáv kijelző érzékenysége megegyezik a varió alapcsillapításával – varió állítási mód – ezért mindig a pillanatnyi emelkedést jelzi.

2. ábra

Digitális varió kijelző
A digitális varió az utolsó X másodpercre számított átlagos emelkedést vagy sülyedést jelzi. Az X idő, amelyre a műszer az emelkedést átlagolja (integrációs idő), az alakítás mód első szintjén változtatható. A választható értékek a digitális varió kijelzőn tűnnek fel.
A varió állítási módjába a 3 gomb nyomva tartásával (kb 4sec.) léphetsz be.

Varió – állítási mód
A varió alapcsillapítása az állítási módban változtatható. A beállított alapcsillapítás minden varió funkcióra érvényes, állítható 0,5 – 1 – 1,5 másodpercre.

Megjegyzés
A leggyorsabb varió nem mindig a legjobb. Durva körülmények között ajánlatos, hogy a varió csillapítása nagyobb legyen. A csillapítás kiszűri a turbulencia hatását.

Varió – alakítási mód
Az alakítási módba az állítási módból az 1 és a 2 gombok egyidejű lenyomásával léphetsz. Az alakítási mód első szintjén a digitál varió integrációs ideje állítható. Az érték 5 másodperces lépcsőkben 5 és 35 másodperc között választható az 1 és a 2 gombokkal, és a digitális varió kijelzőn olvasható le. Az “1” állításnál a digitális varió átlagolás nélkül jelzi az emelkedést párhuzamosan a sáv kijelzővel.
Az audio/hang a kettes szinten választható +2cm/s -tól +40cm/s-ig. Az érvényben levő válaszpont a sáv kijelzőn jelenik meg, és a kijelzett értéknek tizedrészét jelenti. Pl. a kijelzőn 2m/s 20cm/s hang válaszpontot jelent.
A digitális varió mértékegysége a harmadik szinten választható ki: m/s vagy láb/min x 100. Az aktuális választás felvillan a kijelzőn. A két egység között az 1 gombbal választhatsz.

Merülési hang
A merülés hang egy fontos hang, ami akkor szól, amikor a merülés nagyobb, mint a beállított küszöbpont. A merülést jelző hang a 4 gombbal állítható vagy kikapcsolható. Amikor a merülési hang aktív, a süllyedésjelző látható a kijelezőn.

Merülési hang – állítási mód
A merülési riasztó küszöbpontját a sávkijelzőben az 1 és a 2 gombok használatával állíthatod. A válaszpont a kijelzőnek teljes tartományán belül állítható, és az eszköz kikapcsolása után a memóriában tárolódik.

Sebességmérő

Általános megjegyzések
A sebesség érzékelő (sebességmérő) tartozékként vásárolható meg. A 3000-es sorozat sebesség érzékelői a 4000-es sorozatban is használhatóak.
A szárnykerék érzékelő mérési pontossága lényegesen függ a hozzákapcsolódás pontjától. Továbbá az egyedi szondák +-2,5%-os pontossággal (gyári standard) rendelkeznek, ami a gyártásból adódik és lehetséges, hogy két szonda nem ugyanazt az értéket jelzi ki. Ezek az eltérések a mérőműszeren nagyrészt korrigálhatók a sebességmérő – alakítási módban..

Kijelző
Ha szárnykerék érzékelő van csatlakoztatva az eszközödhöz, a levegőhöz viszonyított sebességed az alsó kijelzőn a 6 gomb megnyomásával jelezhető ki.
Ha a sebességvesztés riasztó be van kapcsolva, akkor egy figyelmeztető hang szólal meg, amikor a sebesség a beállított értéket, az átesési sebességet megközelíti. 10 kph sebesség alatt nem szólal meg a sebességvesztés riasztás. Ha a küszöb 10 k/h-ra van állítva, a sebességvesztés riasztás kikapcsol.
Az aktuális idő minden 30 másodpercben megjelenhet a sebesség kijelzőn (sebességmérő – alakítási mód).

Korrekció
Ha a szonda mindig túl keveset vagy túl sokat jelez, az eltérés javítható az alakítási mód harmadik szintjén.

Sebességmérő – állítási mód
A sebességvesztés riasztó reakció küszöbe megváltoztatható. Ha a küszöb 10 km/h-ra van állítva, a sebességvesztés riasztó kikapcsol.

Sebességmérő – alakítási mód
Az első szinten kiválaszthatod, hogy az idő megjelenjen-e automatikusan minden 30 másodpercben a sebesség kijelző bekapcsolt állapotában.
A második szinten a kívánt mértékegységet állíthatod. A km/h, a mérföld és a csomó között az 1 és a 2 gomb használatával választhatsz.
A harmadik szinten elvégezheted a sebességmérő korrekciójának beszabályozását. A korrekciós érték százalékban adható meg az 1 gomb használatával. A sebesség kijelző eredeti mért értékét 100%-nak tekintjük. Ha a műszer 4%-os túllépéssel mér (50km/h helyett 48km/h-t mutat), a kijelzőn 96%-ot kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a kijelző most mindig 96%-át fogja mutatni az eredetileg mért sebességnek.

Idő mérés és hőmérséklet kijelző

Pontos idő
Az alsó kijelzőben a 6 gomb használatával választhatunk a sebesség , az idő és a memória kijelzés között. Az idő, a dátum és az év az állítási módban állítható.

Stopper (chrono)
A stopper a felső kijelzőn látható. Az 1 gombbal indítható és megállítható. Ha a stopperórát már elindítottuk, a CHRONO jelző villog. Az 5 gombbal választhatsz az ALT1, ALT2 és a CHRONO között a felső kijelzőn. A stopper nullázásához 4 másodpercig nyomva kell tartanod az 1 gombot. Ha a stopperóra már megállt, a CHRONO jelző a maradványt mindaddig kijelzi, míg a stoppert újra le nem nullázod.

Repülési idő
A repült időt jelző óra automatikusan indul az eszköz bekapcsolása után, és a háttérben függetlenül működik a stopperórától. A repülési időt az eszköz kikapcsolásával mented a memóriába. A repülés alatt a repülési idő előhívható a MEMO kijelzőn (repülési idő).

Hőmérséklet kijelző
A hőmérséklet kijelző az idő kijelző pótlólagos funkciója. A hőmérséklet kijelző ki- és bekapcsolható. Ha a kijelző be van kapcsolva, a hőmérséklet rövid ideig előtűnik minden 30 másodpercben az idő kijelzőn (Az időintervallum állítható a PC setup használatával). A hőmérséklet kijelző ki- vagy bekapcsolható az alakítási módban.

Időmérés és hőmérséklet kijelzés – állítási mód
Az 1 és a 2 billentyűkkel állíthatod be az időt állítási módban. Az órát és a percet állíthatod először, és rögzítheted a 6 gombbal. A dátum pontosan ugyanezen úton írható be. A rögzítés újra a 6 gombbal történik. Az év is ugyanezen az úton írható be és rögzíthető.

Időmérés és hőmérséklet kijelző – alakítási mód
A hőmérséklet kijelző ki- és bekapcsolható alakítási módban az első szinten. Ha a hőmérsékletjelzés be van kapcsolva, a TEMP és a TIME jelző egyszerre villog. Amikor hőmérsékletjelző ki van kapcsolva, csak a TIME villog.
A hőmérséklet kijelző egysége (0 Celsius fok vagy 0 Fahrenheit) a második szinten választható ki az 1 és a 2 gomb használatával.

Menetnapló

Általános megjegyzések
Az aktuális repülés és az azt megelőző 19 repülés maximum értékei a memóriában vannak lementve, és előhívhatóak a MEMO kijelzőn, valamint kinyomtathatóak. A MEMO kijelzőhöz a 6 gomb ismételt lenyomásával férhetsz hozzá.

Az elmentett maximum értékek:
ALT1 – az abszolút magasság maximuma
ALT2 – a relatív magasság maximuma
Varió sáv kijelző – az emelkedés és süllyedés maximuma
CHRONO – a repült idő
Alsó kijelző – a dátum

Az 1 gomb és a 2 gomb használatával választhatod ki a kívánt repülést. A “0” repülés az aktuális repülés, amelynek csúcsértéke folyamatosan újraíródik. A 19. repülés a legrégebbi repülés, és mindig törlődik az új repülés mentésekor.
A repülés automatikusan van mentve a memóriába, amikor a műszert kikapcsoljuk.
Feltétel: -legalább 3 perces üzem
-legalább 50 méteres magasságkülönbség.

Nyomtatás
A menetnapló egyenesen kinyomtatható az eszközből egy printer kábelen keresztül. A nyomtató EPSON FX-80 vagy IBM Proprinter lehet. Soros vagy párhuzamos kábel használata a printertől függ. A nyomtatás a gomb lenyomása és benyomva tartása által kezdődik a MEMO kijelzőben.

Menetnapló – állítási mód
Az állítási módban az összes repülést kitörölheted az útinaplóból. CI látható a MEMO kijelzőn. Az útinapló memória az 5 gomb 4 másodpercen keresztül történő lenyomásával törölhető. A törlés után az összes kijelző röviden felvillan, és az eszköz újraindul.

Menetnapló – alakítási mód
A nyomtató típusát az alakítási mód első szintjén kell megadni.
EP: EPSON FX-80
IBM: IBM Propinter
Ez a két típus ajánlott a szabványos nyomtatók közül.

A második szinten a nyomtatás szélessége választható ki.
–I I– : tömörített mód (80 karakter/sor)
-I I- : normál mód (60 karakter/sor)

A harmadik szinten beírhatod a neved. A beírt név megjelenik a menetnapló kiíráson. A név betűit egyesével kell beírni, mint ASC II. kód (ASC II. táblázat a függelékben). A név maximum 21 karakter hosszú lehet. A karakterek száma megjelenik a digitális varió kijelzőn, a karakterek ASC II. kódja a MEMO kijelzőn írható be. Az 5 gombbal léphetsz a következő karakterre. Nyomd a 6 gombot, hogy visszatérj a választási mód harmadik szintjére.
A neved beírása és minden más bemenő adat könnyebben beírható PC-n (a PC FlyChart szoftverrel) majd továbbítható az eszközre. A két választási gomb egyidejű nyomásával visszatérhetsz a normál módra.

Függelék

A készletek tartalma:
– FLYTEC 4010 eszköz
– Comb szorító
– Védő tasak
– Kézikönyv

Kiegészítő tartozékok:
– különféle rögzítési kellékek
– különféle sebesség érzékelők
– PC szoftver és PC kábel
– Printer kábel (soros v. párhuzamos)

Ha víz került a készülékbe
Ha a műszer belsejébe víz kerül, először is távolítsuk el az elemeket. Sós víz esetén öblítsük át kézmeleg, friss vízzel és hagyjuk, hogy a készülék kiszáradjon, és amint az lehetséges, küldjük el egy FLYTEC kereskedőhöz vagy a gyártóhoz, hogy ellenőrizze.

Figyelmeztetés:
Soha ne próbáld kiszárítani mikrohullámú sütőben!