A drónok lehetséges szerepe a siklóernyőzésben

Szabó Péter

A DRÓNOK LEHETSÉGES SZEREPE A SIKLÓERNYŐZÉSBEN

2018.12.24.

 

Egy nyugdíjas mérnök repülőtársamés barátom drónokról szóló előadása után, még napokig beszélgettünk vele akérdésről. A lehetőségek szinte végtelenek. A drón a mai világunk egyik legdinamikusabbanfejlődő, forradalmi, technikája. Lépten, nyomon beleütközünk a témába, rengetegfejlesztő csapat dolgozik az ügyön, és egyre inkább a hétköznapi életünkrészévé is válik. A hardver viszonylag egyszerű és olcsó, sokak számárahozzáférhető, ez is segíti a rohamos elterjedését.

Mivel mi siklóernyősök vagyunk,nem csak az „átlagember” szemével vizsgáljuk a kérdést, hanem mint repülő emberis. Én eddig általában konkurenciaként tekintettem a drónokra, ha másért nem,hát az amúgy is szűkös légtereink további benyüzsgéséért (de munkát is vesznek el tőlünk). Előnyünk eddig taláncsak annyi van a rohamos terjedésükből, hogy már nem mi vagyunk a „légtérfekete bárányai”, mert a drón-kérdés szabályozása akkora problémát jelent ahatóságoknak, hogy hozzájuk képest mi szűz koszorúslánykák vagyunk.

Arról most nem is beszélve, hogyazért a drón jellemzően nem emberes repülés (most még), tehát teljesen máskategória, mint a mi repülésünk, nem is tekintem egyenrangúnak, (mint a modellreptetést sem). Talán még repülésnek sem igazán tekinthetjük, hiszen ezen azalapon akkor akár a gyerekek sárkányeresztését is repülésnek kellenetekintenünk (és a frizbizést, a gázzal töltött lufit, vagy a tollaslabdázást?).Ha másért nem is, a lelki okok miatt mindenképpen szét kell választanunk adolgokat, ugyanis teljesen más, ha az ember egy technikai kütyüvel játszik,mintha az életével.

De, ebben az írásomban most nem alelkizéssel szeretnék foglalkozni. A drónokkal vívott „csatában” már vesztetteka repülősportok, mivel a drónokkal kapcsolatban legalább 4-5 nagyságrenddel(!!!) több ember érintett (lesz érintett hamarosan), mint akár az összesrepülősportban. Akkora üzleti érdekek mozognak a háttérben, hogy esélyünk sincshosszú távon. A mi repülőegyesületünkben már az idei évben megtörtént az elsőmotoros siklóernyő – drón konfliktus, de szerencsére ez még csak veszélyesmegközelítés volt, így sérülés nem történt. Majd lesz súlyosabb is, nyilváncsak idő kérdése (mint ahogy a repülőmodell – siklóernyős konfliktus iselőfordult már).

Itt, engedjetek meg egygondolatnyi kitérőt. Úgy vélem, hogy mivel a gép minden szempontból jobb, mintaz ember (érzékelés, megbízhatóság, manőverező képesség), erkölcsileg asiklóernyőnek (vagy bármilyen, a levegőben testileg is jelenlévő ember vezettelégijárműnek) elsőbbsége kell, hogy legyen kitérés esetén. Vagyis atávirányítású, vagy programozott és önvezérlő, vagy akár teljesen önálló (vagy ezektetszés szerinti kombinációja alapján manőverező) légi eszközöket csak akkorszabad a hagyományos emberes légijárművekkel egy légtérbe engedni, ha a gépekgarantálni tudják az elkülönítést, tehát abiztonságos távolság megtartását a többiekkel szemben, és a biztonságos kitérésüket. Ennek ki kell dolgozni atechnikai és a jogszabályi feltételeit. Ezeket kíváncsian várom.

Bár, nyilván ez nem jogszabály, csak sci-fi, de talán érdemes megemlítenem a robotika három alaptörvényéből (Isaac Asimov) az első pontot:

“1. A robotnak nem szabad kártokoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kártszenvedjen.”

Ezt jó lenne betartani, legalább addig, amíg még mi hozzuk a törvényeket és nem ők.

Az előzőekben említettek ellenére, most optimistaleszek, megkeresem a dolgok pozitív oldalát, sőt, álmodozni fogok.Végiggondoltam, hogy milyen hasznos dolgokat jelenthetnek majd a drónok ajövőben a siklóernyősök számára.

Előre bocsátom, hogy ez egyfelhőtlen ötletelés lesz a részemről, egy agymenés. Nem foglalkozom azesetleges nehézségekkel, azokat majd megoldja a fejlődés.

Abból indulok ki, hogy maga arepülés az továbbra is a hagyományos eszközünkkel fog történni, tehát nem azemberes drónrepülésre gondolok, hanem a tényleges siklóernyős repülések drónokáltali segítésére.

 

Nézzük, mik jutottak eszembe!

1. Felszállás előtt és a start során:

1.1. A drón segítheti asiklóernyős felszállóhelyeink elérését. Felviheti a felszerelésünket astarthelyre, persze akár az embert is, ez csak méret és teherbírás kérdése, dea két eset között kb. négyszeres súlykülönbség van (30kg – 120kg).

1.2. Ha nem hegyi startbangondolkodunk, akkor egy drón akár fel is vontathatna egy siklóernyőst, hiszenehhez is csak néhány 10kg-nyi erőt kell kifejteni.

1.3. A felszállás előtt egy drónaktuális, helyi meteorológia adatokat nyújthat a pilótának, magassági szél,hőmérsékleti gradiens, stb. stb., akár 1000 méteres magasságokig is.

1.4. A starthely előtt cirkálódrónfalka jelezheti a startra legmegfelelőbb pillanat (pl. termik) közeledését.

 

2. Repülés közben:

2.1. A pilóta előtt repülő, akártöbb 10 db-os drónfalka szondázhatja a légteret, és akár a pilóta műszeréreközvetítve ki is jelezhetné az előtte álló pár km-es terület légköri viszonyait(emelések, merülések, turbulenciák).

2.2. Hosszú időtartamú repülésekalatt (távrepülés vagy akár lejtőzés), ételt, italt vihetne a drón a pilótának.Ez nem okoz nehézséget, hiszen nem zárt kabinban repülünk, tehát csak mellékell repülni, és a pilóta könnyedén átvehet bármit.

2.3. Versenyeken, vagy sűrűlégtérben, akár pályákat lehetne velük kijelölni, vagy fordulópontokatrögzíteni a térben.

2.4. Versenyeken, vagy akárhétköznapi repülés közben a média, vagy hozzátartozók számára közvetíthet ahelyszínről (bár ez magát a repülést csak közvetve segíti).

2.5. Versenyeken az előre repülődrónok nagyban segíthetik a következő termik elérését, vagy akár finomíthatjáka végsiklás számítást.

2.6. Érzékeny légterű területekenjárőröző drónok folyamatosan ellenőrizhetnék a légtérhatárok betartását.

 

3. Vészhelyzetek:

3.1. A környező légtérmeteorológiai viszonyait szondázó drónok segíthetnek elkerülni a veszélyesterületeket, ezáltal megelőzve az esetleges eseményeket.

3.2. A siklóernyő kupolaszárnyvégeire rögzített drónok megakadályozhatnák a kupola csukódásait.

3.3. Ha mégis bekövetkezik asiklóernyő működésképtelensége, akkor drón segíthetné a mentőernyő nyitást,például a konténer megfelelő eltávolításával és biztonságos térbeszállításával, megakadályozhatná a mentőernyő és a pörgő főernyő összeakadását.

3.4. Sűrű repülési területen akármentő drónok is készenlétben állhatnának. Három drón egy kifeszített hálóvalmár el tudna kapni egy kontrollálatlanul zuhanó siklóernyőst.

3.5. A mentőernyő tetejérerögzített drón nem csak mentőernyő nyitását segítheti, hanem a földetéréselőtti működésbe lépésével mintegy „fékező rakéta”-ként minimálisracsökkentheti a mentőernyős földetérés sebességét.

3.6. Kicsit magasabban működésbelépve akár a földetérés helyét is módosíthatja, mondjuk, az utolsó 20-30méteren megfogja az ereszkedő mentőernyőt és oldalirányba elmozogva alegközelebbi akadálymentes, biztonságos földetérési pontra helyezi le apilótát.

3.7. Sőt, igazából mentőernyőresem lenne szükség. Egy megfelelő drón akár lehet maga a mentőernyő is.Vészhelyzetben a beülő aljáról vagy hátuljáról leválva eltávolodik a pilótától,és egy erős acélszállal megtartja, megfékezi a zuhanást, és puhán leteszi apilótát egy biztonságos területre. (Nem kell az egész ereszkedés alatt biztosítani a kis sebességű süllyedést, elég csak valamennyire fékezni, és csak a földetérés előtti utolsó pár 10 méteren kifejteni a komoly fékező erőt, hogy végül minimális sebeséggel tegye le a pilótát.)

3.8. Ha egy siklóernyős mégisfára száll valamilyen okból (akár főernyővel, akár mentőernyővel), drónokkönnyen, gyorsan és kíméletesen elvégezhetik a felszerelés leszedését a fáról.

3.9. Eltűnt pilóta keresésétvégezhetik el drónok.

A fenti ötletek közül néhánynak amegvalósításával gyakorlatilag teljesen megszüntethető lenne a siklóernyőssérülések veszélye.

 

4. Leszállás:

4.1 A drón előre repülhet és a terep feltérképzesével leszállása alkalmas területeket jelölhet ki a pilóta számára.

4.2. Bonyolult körülményekközötti leszállás előtt egy drón előre mehet, és például füstöt engedhet ki aleszálló terület légáramlási viszonyainak a megfestésére (vagy a műszerünk kijelzőjén jelenhetnek meg a mért adatok).

 

5. Leszállás után:

5.1. Terepre szállás utánsegíthet a pilótának a legkedvezőbb kivezető út megtalálásához.

2.2. A felszállás előttihelyzethez hasonlóan, ismét szállíthatja a felszerelést, vagy akár az egészpilótát elviheti egy kívánt pontra, ahonnan a hazatérés már megoldható ahagyományos módokon.

 

 

Zárszó:

Vannak még egyéb ötleteim is, lehetne alkalmazni drónt például az oktatás során is (és nem írtam a sötét oldalról, amit szintén lehetne vizsgálni, de, van,amire nem akarok ötleteket adni : – ) és biztos, hogy jó néhány dolog másnak jut majd eszébe, de első löketre, gondolatébresztőnek, legyen elég ennyi.

Bízom benne, hogy az ötleteimmelmegindítom mások fantáziáját is. Engedjétek el a fantáziátok, és találjuk ki ajövőt. Tudjátok: „a jövő a fejünkben keletkezik”.